O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Pomocy Samotnym Matkom NADZIEJA powstało w 2011 roku we Włodawie.

Głównymi celami naszej działalności są:

  • przeciwdziałanie wczesnemu, nieplanowanemu macierzyństwu,
  • udzielanie pomocy samotnym matkom i ojcom, osobom znajdującym się w kryzysie  z powodu nieplanowanego, wczesnego macierzyństwa oraz osobom dotkniętym problemem uzależnień i przemocy domowej,
  • prowadzenie działalności wychowawczej, edukacyjnej i opiekuńczej wśród dzieci i młodzieży.

Cele te realizujemy poprzez m.in.:

  • prowadzenie punktu konsultacyjnego dla samotnych matek i ojców oraz osób znajdujących się w kryzysie z powodu nieplanowanego, wczesnego macierzyństwa oraz osób dotkniętych przemocą domową i osób cierpiących z powodu uzależnień – udzielanie porad prawnych, administracyjnych, psychologicznych, zawodowych, pedagogicznych;
  • prowadzenie Banku Wyprawek Dziecięcych, w którym każdy rodzic może otrzymać potrzebne dla dziecka ubrania, środki czystości, zabawki sprzęty oraz wiele innych potrzebnych przedmiotów
  • organizowanie Szkoły dla Rodziców, która pomaga rozwijać umiejętności rodzicielskie i wychowawcze;
  • realizację różnego rodzaju projektów, które mają wspierać młodych rodziców w radzeniu sobie z wczesnym macierzyństwem;
  • organizację zajęć popołudniowych dla dzieci samotnych matek i ojców oraz dzieci  z rodzin dotkniętych problemem uzależnień i przemocy.
Plik do pobrania Statut Stowarzyszenia Nadzieja (plik DOC)